به حکم حاسبوا قبل ان تحاسبوا ،ما قبل از حسابرسی ،خودمان به حساب خودمان می رسیم…

به گزارش روابط عمومی موسسه ایثار: یکی از ضرورت ها در موفقیت برنامه های موسسه ایثار وجود یک نظارت دقیق است. موسسه ایثار بازرسینی به نمایندگی از دو معاونت اداری مالی و پشتیبانی و معاونت فرهنگی ورزشی و توانبخشی به شعب استانی فرستاده تا تمامی مراکز تحت پوشش با نگاه تیز بینی که در حوزه […]

حجت الاسلام کاویانی رسما عضو هیات مدیره موسسه ایثار شد…

صبح روز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۸ در یکصد وپنجمین جلسه هیات مدیره که با حضور تمامی اعضا در مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تهران بزرگ برگزار گردید ،مدیرعامل موسسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گروسی عضو سابق هیات مدیره که بعنوان معاون استاندار قم معرفی شده اند ،حجت الاسلام کاویانی را […]