همایش و دوره مربیگری رشته هوکوتوریو کامبت جوجیتسو در سالن همایش های موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار استان اصفهان برگزار گردید.

در این همایش آقایان دکتر حسین زیبایی معاونت محترم توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان، جناب جیائولین حمیدرضا پارسی منش رئیس کمیته فنی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی کشور و رئیس هیئت استان، هانشی محمد علی مردانی رئیس انجمن کوبه اوزاکا ایران و عضو کمیته فنی فدراسیون کاراته، مهندس ابراهیم مرتضوی نژاد رئیس موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان، سرکار خانم مهشاد ابرقویی نژاد نایب رئیس محترم بانوان هیئت ورزش های رزمی استان اصفهان، شیهان مهدی ملاپروانه نائب رییس و استاد ابراهیم آسترکی دبیر هیئت استان اصفهان حضور داشتند.

 

دوره مربیگری عملی کامبت جوجیتسو با حضور ۲۵ شرکت کننده در قسمت آقایان و بانوان در مورخ ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان اصفهان با همکاری هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان اصفهان انجام پذیرفت و از مسئولین شرکت کننده، توسط رشته ورزشی کامبت جوجیتسو تقدیر به عمل آمد.